Валли

golubnichiy saveliy

Шантыз Тимур (15 лет),
9 класс, МБОУ «Майкопская гимназия № 22»