Kenworth W900

batashov_viktor

Баташов Виктор (17 лет),
МБОУ «СШ № 15», г. Майкоп